Activitati
web_links.jpg
 • 1 - Zbor in formatie  ( 1 items )

  UPB-CCAS, INCAS:

  • analiza regulamentelor organismelor internaţionale şi naţionale pentru UAV-uri civile (ICAO, JAA, EASA, EUROCONTROL, AAvC, etc.)
  • definirea completa a cerintelor de sistem si stabilirea testelor de zbor;
  • determinarea modelelor matematice ale dinamicii UAV-urilor utilizate  pentru regimuri tipice de zbor; aproximari liniare; analiza performantelor de manevrabilitate;
  • analiza efectelor aerodinamice ale zborului în formaţie; modificări ale coeficienţilor aerodinamici faţă de cazul zborului UAV-ului „izolat”;
  • generarea traiectoriilor formaţiei de zbor
 • 2 - Sistem de comanda automata UAV  ( 1 items )

  UPB-CCAS, UPB-ACPC, INCAS:

  • proiectarea sistemului de comandă autonomă pentru UAV-uri: stabilirea sistemului de traductori; algoritmi de filtrare; sinteza buclei interioare de reglare a poziţiei relative faţă de centrul formaţiei; analiza comparativa a performantelor obtinute prin metode de control optimal si prin inversiune dinamica pentru diferite structuri ale formatiei (structuri Leader/Wingmen si cele bazate pe centrul geometric al formatiei); analiza stabilitatii formatiei;
  • implementarea hardware şi software a sistemului de comandă;
  • sinteza sistemului de comanda a formatiei pentru urmărirea traiectoriei prestabilite (reglare viteza, atitudine longitudinala, unghi de cap); analiza stabilitatii performantelor de robustete in raport cu incertitudini de modelare;simularea numerică a sistemului automat de urmărire a traiectoriei şi de menţinere a geometriei formaţiei;stabilirea configuraţiei sistemului de comandă automată pentru zborul în formaţie;
  • testarea la sol a sistemului de comanda a formatiei de zbor
 • 3 - Sistem de comunicatii inter-unit si cu statia de sol  ( 1 items )

  UPB-ACPC, ROSA, ISS, Bitnet:

  • definirea arhitecturii sistemului de comunicaţii între membrii formaţiei de zbor: proiectare, analiza metode de criptare a informatiei si proiectarea sistemului de comunicatie a formatiei de UAV-uri cu statia de sol: stabilire configuratie, definire flux de comenzi, telemetrie si flux date video;
  • obtinere licente pentru frecvente emisie-receptie;
  • definirea sistemului de management al intreruperilor de comunicatie sistemului de comunicatie a formatiei de UAV-uri cu statia de sol: stabilire configuratie, definire flux de comenzi, telemetrie si flux date video;
  • realizarea sistemelor de comunicatie intre membrii formatiei de zbor;
  • realizarea sistemelor de comunicatie intre membrii formatiei de zbor si statia de sol;
  • implementarea protocolaleor de comunicatie;
  • testarea sistemului de comunicatii
 • 4 Sistem de achizitii imagine  ( 1 items )

  ROSA, UPB-ACPC, ISS, INCAS:

  • proiectarea sistemului de achizitie, prelucrare si transmitere la sol a informatiei video: stabilirea configuratiei, alegerea senzorilor si a procesoarelor de imagine, proiectarea sistemului optic;
  • implementarea hardware si software a sistemului de achizitie, procesare si transmisie a informatiei video. 
  • definirea algoritmilor de modelare si identificare a pozitiilor tintelor cu ajutorul metodei celor mai mici pătrate multidimensionale (MCMMP-M), metodei Markov multidimensionale şi a filtrului Kalman-Bucy;
  • testarea sistemului de achizitii de imagine
 • 5 - Realizarea si testare sistem pilot  ( 1 items )

  Toti partenerii: 

  • testare in zbor a UAV-uri. Identificare si rafinare model dinamica;
  • echipare UAV-uri cu sisteme de comanda, comunicatii, achizitie si transmitere informatii video;
  • testare sistem pilot de UAV-uri
 • 6 - Managementul proiectului  ( 1 items )

  ROSA:

  • realizarea activitatilor necesare indeplinirii cerintelor de calitate: organizarea si planificarea proiectului, identificarea responsabilitatilor membrilor consortiului, stabilirea procedurilor de monitorizare si control pentru activitatile tehnico-stiintifice si financiare;
  • monitorizarea activitatilor prevazute in planul de realizare a proiectului: intocmirea planului de management, stabilirea metodelor de lucru si a activitatilor aferente;
  • asigurarea managementului informatiei si comunicarii: asigurarea fluxului comunicational intre membrii consortiului, realizarea unei bune comunicari externe;
  • pregatire proiecte pentru cooperare internationala